THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI JLPT
TênNgày mởNgày đóngGhi chú 
Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 7/202209/02/202208/04/2022Hết hạn
Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 12/202109/08/202113/10/2021Hết hạn
Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 7/202101/03/202109/04/2021Hết hạn
Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 12/202017/08/202022/09/2020Hết hạn