DANH SÁCH THÍ SINH BẢO LƯU HỒ SƠ JLPT 7/2020 SANG 12/2020

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020, lần xem: 667

Thí sinh có thể xem danh sách đăng ký bảo lưu hồ sơ từ 7/2020 sang 12/2020 tại link sau:

Link: https://bit.ly/33ltEX1

CÁC TIN LIÊN QUAN