ĐỢT ĐĂNG KÝ DỰ THI JLPT
 TT  Mục Từ ngày Đến ngày Tìm lại Đăng ký
1 Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 7/2022 09/02/2022 08/04/2022 Tìm lại Hết hạn
2 Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 12/2021 09/08/2021 13/10/2021 Tìm lại Hết hạn
3 Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 7/2021 01/03/2021 09/04/2021 Tìm lại Hết hạn
4 Đăng ký dự thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật quốc tế 12/2020 17/08/2020 22/09/2020 Tìm lại Hết hạn